• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanvraag informatie

Vormen van pleegzorg

Er zijn drie soorten pleegzorg: deeltijd, voltijd en crisis.

Verschillende hulpvragen

Er zijn veel verschillende hulpvragen voor gezinnen en kinderen. Door de verschillende vormen van pleegzorg, is er ook ondersteuning voor deze verschillende hulpvragen. En door de verschillende vormen van pleegzorg is de kans groot dat er een vorm is die bij jou en jouw gezin past. Voor iedere vorm van pleegzorg geldt dat je dit biedt zo lang als nodig en in samenwerking met ouders.

Verschillende vormen

Als pleegouder bied je bij deeltijd pleegzorg enkele dagen per maand, vaak om het weekend, een fijne plek bij jou thuis. Op deze manier ondersteun je de ouders, waardoor zij er op de andere dagen als ouder weer voor hun kind kunnen zijn.

Bij voltijd pleegzorg is een pleegkind 24/7 en voor zo lang als dit nodig is bij je. Voor het pleegkind is het belangrijk dat het gezinsleven zo gewoon mogelijk doorgaat. Bij voltijd pleegzorg bied je een plek waar het pleegkind zich thuis voelt, waar het kind kan wonen en (op)groeien totdat het weer teruggaat naar ouders of zelfstandig gaat wonen.

Bij crisispleegzorg bied je onmiddellijke opvang aan een kind in een acute crisissituatie. Het gaat hier vaak om een situatie waarbij de rechter beslist dat het pleegkind per direct naar een plek elders dan thuis moet. Het kan ook zijn dat het een spoedvraag om hulp van de ouders zelf is. In eerste instantie wordt altijd bekeken met alle betrokkenen of het kind binnen het eigen netwerk kan verblijven. Als dat niet mogelijk is dan is de keuze vaak een plaatsing in een (crisis)pleeggezin.

In de periode dat het pleegkind in het crisispleeggezin verblijft loopt er vaak een onderzoek of het kind weer terug naar huis kan en wat daarvoor nodig is. Deze onderzoeken zijn nodig om een duidelijk beeld van het kind en de gezinssituatie te schetsen. Als crisisgezin help je, wanneer er weinig bekend is over het kind, mee een zo duidelijk mogelijk beeld van het pleegkind te maken.