• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanvraag informatie

Kinderen terug naar ouders is onze drive

In de afgelopen 16 jaar verbleven er al 24 kinderen een periode bij Angela en haar man. Op dit moment zijn er twee baby's bij haar.

“Pleegzorg doe je voor de kinderen. Maar ouders zijn erg belangrijk en onlosmakelijk verbonden. Wij kiezen ervoor om pleegzorg te bieden in crisisvorm aan de allerkleinsten. Crisispleegzorg houdt in dat een kind in de meeste gevallen acuut uit huis moet worden geplaatst. Vaak dezelfde dag nog. Soms halen we een kleintje al direct na de geboorte op. Dat is enorm pijnlijk voor de ouders. Voor ons is het ook heftig om te zien, maar daardoor wel een grote drive om ons zo in te zetten in de hoop dat kinderen weer terug kunnen naar hun ouders.”

Pleegouder worden was mijn droom

Angela is 16 jaar pleegouder en vertelt over hoe dat verliep door de jaren heen. Angela: “Ik wilde altijd al pleegouder worden. Het was mijn droom. Toen alleen ons jongste kind nog thuis woonde besloten we ervoor te gaan. Onze kinderen stonden er ook achter en hebben altijd geholpen. Dit doen ze nog steeds.”

Er is in een hoop veranderd in pleegzorg in de afgelopen jaren. Vooral de rol van ouders. Angela: “Ouders horen er echt bij. Dat was aan de start van ons pleegouderschap anders, er waren strikte regels waar ouders zich aan moesten houden. Dat vond ik best lastig, want destijds werden ouders soms minder betrokken dan ik wenste. Gelukkig is dat veranderd! En vanaf het begin heb ik dat op mijn eigen manier gedaan. Als er een pleegkind bij ons kwam, dan ging ik waar dat kon zelf mee naar ouders om het kind op te halen. Ik wilde dat zij zagen dat hun kind tijdelijk in een warm nest kwam en ik ouders respecteerde. Het minste wat je kan doen is laten zien waar en bij wie hun kind terecht komt. Ik laat vaak zelfs een foto van het wiegje en het slaapplekje zien.”

AdobeStock_439244868.jpeg

Snel bij ons thuis op bezoek

Bij pleegzorg is het doel altijd dat ouders hun kind snel (weer) mogen zien. Er is altijd een bezoekregeling aangepast aan de situatie. Angela: “Ik pleit ervoor dat bezoek zo snel mogelijk en bij ons thuis plaats vindt. Het liefst zonder hulpverleners, maar dat kan niet altijd. Tijdens bezoekmomenten beginnen we vaak met een kopje thee, of samen een broodje eten. Het is niet alleen superfijn voor ouders als dit kan, maar ook voor het kind. Bij ons thuis zijn we goed voor elkaar en ouders voelen dat we voor hen bezig zijn. Er is geen strijd of concurrentiegevoel. En dat moet je ook écht niet willen als pleegouder.”

Bouwen aan vertrouwen

“Het is belangrijk dat je ouders niet veroordeelt. Maar ik wil ook dat ze begrijpen dat ik niet verantwoordelijk ben voor de situatie. Dat gaat buiten mij om. Voorlopig zorg ik liefdevol voor hun kind. En dat is mijn rol. Hulpverleners houden zich al bezig met wat mis is. Mijn taak is niet om te oordelen, maar om voor het kind te zorgen en ouder en kind dichtbij elkaar te houden. Zo bouwen we direct ook aan het vertrouwen, want daar begint alles. Zo komt er ruimte voor samenwerking. Ik zie aan de kinderen hoe belangrijk het is dat er een fijne omgang is. Dit is comfortabel voor hen, hoe klein ze ook zijn.”

AdobeStock_439245070.jpeg

Ouders betrekken en samenwerken lukt mij altijd

Bij pleegzorg is het doel altijd contact houden met ouders en samenwerken. Of een kind nu soms een weekend of volledig bij je blijft, ouders betrekken is essentieel bij pleegzorg. Dat kan op verschillende manieren. Angela: “Ik probeer ouders in hun positie als ouder te zetten door de simpelste dingen. Vragen als: je dochter krijgt wat uitslag na het eten van kiwi. Herken je dat? Vaak komen dan hele verhalen en tips. Zo laat ik zien dat ze zeker niet buiten spel staan. Een eerste hapje tijdens het bezoek plannen, zodat ouders dat zelf kunnen doen. En tijdens het bezoek doen ouders vaak zelf de verzorgingstaken als verschonen, flesje of even in bad. Als ze er niet zijn deel ik veel via Whatsapp. Foto's van dagelijkse dingen, maar ook van mijlpalen als eerste tandje, lachje en omrollen.”

“Betrekken en samenwerken lukt mij eigenlijk altijd. Soms vraagt dat geduld, maar vaak loopt het gewoon. Ik blijf altijd mijn best doen en laat waardering aan ouders zien. Ik ben open en eerlijk, ik klets niet mee. Soms staan ouders daarvan te kijken. Maar het is wel zo duidelijk.”

Wat anderen zeggen

“Ik hoor mensen vaak zeggen dat ze het zo mooi en bijzonder vinden wat wij doen. Maar dat contact met ouders, dat lijkt mensen zo spannend en ingewikkeld. Wij zien dat anders. En het ís ook anders! Ouders zijn een positieve bijdrage aan het leven van hun kind. Hoe dan ook. Met pleegzorg hoop je dat kinderen weer terug kunnen naar ouders. Het is belangrijk om ouders altijd in hun waarde te laten. Want wat er ook gebeurd is, ze willen alles betekenen in het leven van hun eigen kind.”

“Ik krijg hier zoveel voor terug!”

Al jaren zet Angela zich in als pleegouder en als het aan haar ligt, blijft dat nog wel even zo. Angela: “Ik krijg hier zo veel voor terug. Liefde en dankbaarheid. Wij vinden pleegzorg en de samenwerking met ouders die daarbij komt kijken geweldig. Het geeft veel voldoening. Helemaal op lange termijn, als je ziet dat het goed gaat met ouders en kind. Meestal houden we contact als het kind weer thuis is gaan wonen en soms komt een kind nog eens logeren. We vergeten niemand. In onze gang hebben we een fotowand, waar al onze pleegkinderen een mooi plekje hebben gekregen. En dat plekje krijgen ze niet alleen aan onze fotowand, maar ook in ons hart!”

*Het gebruikte beeld is stockbeeld.