• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanvraag informatie

Als jij het nodig hebt, dan maken we plek voor je

Na heel wat jaren actief als pleegouder kan Liesbeth wel zeggen dat zij ervaringsdeskundige is. Samen met haar man heeft ze ervaring met alle vormen van pleegzorg.

Hoe pleegzorg voor ons begon

“Wij dachten al jaren na over pleegzorg. Zelfs toen we elkaar nog niet kenden. Voor anderen zorgen, dat is ons met de paplepel ingegoten.” vertelt Liesbeth. “Als jij het nodig hebt, dan maken we plek voor je. Zo zijn wij opgegroeid.”

“Een vriend van onze oudste zoon was vaak bij ons. Het ging bij hem thuis niet lekker. Soms bleef hij een nachtje, soms zelfs een paar maanden. Formeel vastleggen was fijn geweest voor alle betrokkenen, maar hier is nooit voor gekozen. Deze jongen werd volwassen en ging op zichzelf wonen. Hij kan nu goed voor zichzelf zorgen. Toen hij niet meer bij ons kwam, merkten we dat we nog steeds de behoefte hadden om iets voor andere kinderen te betekenen.”

“Vanaf het moment dat onze jongste naar school ging, zijn we ons serieuzer gaan verdiepen in de mogelijkheden van pleegzorg en adoptie. Met adoptie haal je een kind uit z’n roots. Met pleegkinderen doe je dat ook, alleen hoop je dat dit tijdelijk is en ze weer terug kunnen. Het voordeel van pleegzorg is dat de intentie tijdelijk is en kinderen hopelijk terug kunnen naar hun eigen ouders. Doel is altijd contact houden met ouders. Voor ons is dat een heel belangrijke drijfveer.”

Liesbeth-3.jpeg

Vorm van pleegzorg die bij ons past

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg. Wanneer je je aanmeldt als pleegouder heb je waarschijnlijk al een vorm van pleegzorg in gedachten. Tijdens het voorbereidingstraject word je geholpen in jouw keuze. Liesbeth: “Een vreemd kind in huis vonden wij wel spannend. Hoe zou dit zijn voor ons en voor onze kinderen? Bij langdurig pleegzorg komt er een kind bij je wonen en weet je niet voor hoelang. Voor ons toen een te grote stap om mee te starten. Daarom kozen we voor crisispleegzorg. De zekerheid daaraan was dat we wisten dat het op een dag stopt. Zo konden we onderzoeken of pleegzorg bij ons en ons gezin past.”

Naast crisispleegzorg is er pleegzorg voor lange tijd en deeltijd pleegzorg. “Ik kan mij voorstellen dat mensen juist voor deeltijd pleegzorg kiezen om te starten. Onze ervaring hierin is dat je even met je eigen gezin kan zijn als een pleegkind na een weekend naar huis gaat. Ook hebben wij ervaring met langdurig pleegzorg. Bij langdurig pleegzorg is continuïteit fijn en wordt er nóg meer gekeken of een pleegkind bij je gezin past. Door deze ervaringen merkten we dat ook de andere vormen van pleegzorg bij ons passen. Het is maar net wat er op dat moment goed bij je gezin past.”

Doorgaan met je eigen gezinsleven

Veel mensen denken na over hoe het zou gaan met hun eigen kinderen wanneer er een pleegkind bij komt. Als gezin zijn er eigen gewoontes en regels. Als daar iemand bij komt vanuit een andere gezinssituatie, kan dat onrust meebrengen. Liesbeth vertelt hoe zij daar mee omgaan: “Het is belangrijk om met je normale gezinsleven door te draaien. De eerste twee weken zijn we vaak een beetje uit ons doen, we proberen het dan toch zo normaal mogelijk te houden. School, sporten, de vaatwasser uitruimen, was in de wasmand en natuurlijk spelletjes op zondag. Er komt een persoon waar je rekening mee houdt, maar die persoon draait wel mee met jouw gezin en niet andersom. We houden allemaal rekening met elkaar. Dat is belangrijk voor je pleegkind, voor jezelf en je eigen kinderen.”

Liesbeth-2.jpeg

Wereld groter maken

“Ons eerste pleegkind was heel anders in gedrag dan onze eigen kinderen. Bij mijn eigen kinderen voel ik wel eens schaamte als mijn kind iets doet wat niet mag. Bij ons pleegkind had ik dat helemaal niet. Het was een uitdaging om voor hem te zorgen, maar door zijn rugzakje hadden we juist veel begrip. Zo stond ik eens met een bos bloemen bij de buren. Ons pleegkind had de boom van de buurman ‘mooi gemaakt.’ Hij had alle pas geplante bloemetjes uit de tuin geplukt en in de boom gehangen. Goed bedoelt, de buurman was er alleen niet blij mee. Na uitleg begreep hij dat ons pleegkind geen verkeerde bedoelingen had. Het maakt de wereld van je omgeving zo ook wat groter.”

Steun van pleeggezinbegeleider

De pleeggezinbegeleider is er niet alleen voor pleegkind en pleegouders, maar ook voor je eigen kinderen. Zo vertelt Liesbeth: “De kinderen vonden sommige dingen wel lastig. Bijvoorbeeld als één van de pleegkinderen lelijk deed tegen ons. Dan hadden de kinderen het gevoel dat ze het voor ons op moesten nemen. Met onderwerpen als deze kwam onze pleeggezinbegeleider wel eens praten met de kinderen. Dat iemand anders uitleg geeft en aandacht voor onze eigen kinderen hadden vonden ze heel fijn!”

“Pleegzorg is een leerproces. Soms zijn we bijvoorbeeld te tolerant naar pleegkinderen, maar grenzen zijn natuurlijk wel nodig. Met de tijd gaat dat steeds beter. De steun van onze pleeggezinbegeleider is helpend. Het is zo belangrijk om open en kwetsbaar te zijn. Je hoeft niet perfect te zijn en je mag best zeggen dat het je even niet lukt. Juist daardoor kan je goed begeleid worden.”

Liesbeth-5.jpeg

Onze eigen kinderen

“We hebben onze eigen kinderen altijd in het hele proces meegenomen. Vanaf het begin stonden zij open voor pleegzorg. Onze zoon was erg timide, voor hem vonden we het wel spannend. We stonden ervan te kijken hoe goed hij kon en wilde helpen. Hij is uiteindelijk zelfs de zorg in gegaan. Onze dochter had vooral moeite met afscheid nemen. Toen we dit doorhadden gingen we haar beter voorbereiden op naderend afscheid. We praatten veel en dat werkte goed. En we riepen tradities in het leven. Een afscheidsfeestje met het pleegkind en na vertrek van een pleegkind met elkaar uiteten om stil te staan bij de afgelopen tijd. Altijd met een positief gevoel. We hebben het als gezin weer gedaan, en er een mooie tijd van gemaakt.”

Afscheid nemen

Het doel bij pleegzorg is altijd dat kinderen, zodra dat kan, teruggaan naar hun ouders. Dan is daar het moment van afscheid. Liesbeth: “Zodra we weten dat een pleegkind weer naar huis gaat, nemen we het hele gezin mee in dit proces. Samen een fotoboekje maken, een persoonlijk cadeautje kopen en bijzondere momenten bespreken. Na het afscheid zijn we als gezin vaak even uit ons doen. Soms voelt het oké dat een kind weggaat en soms is het ontzettend pijnlijk. Hoe dan ook, je gaat van een pleegkind houden. Het is een soort van rouw, dat verdriet. In het begin overviel ons dat, maar het is logisch dat het er is. Even samen wandelen, onszelf even terugtrekken of lekker sporten vinden we dan prettig.”

“Ook voor pleegkinderen is het spannend om bij ons weg te gaan. Hoe gaat het straks thuis? Ze leven er een tijd naartoe en gaan thuis weer wennen. Het is echt een proces. Veel pleegkinderen vinden het leuk om contact te houden. Met sommige hebben we na jaren zelfs nog steeds contact! Het is zo goed om te zien dat het goed met ze gaat. We zijn trots dat wij daar een klein stukje aan bij konden dragen.”

Liesbeth-4.jpeg