• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanvraag informatie

Voorbereidingstraject

Het voorbereidingstraject bestaat uit twee delen: een gezinsonderzoek en een training.

Het traject doorlopen

Het gezinsonderzoek

Samen met een gezinsonderzoeker bespreek je of pleegzorg bij je past en in welke vorm. Tijdens de gesprekken is er ook aandacht voor eventuele eigen kinderen in je gezin.
Het is belangrijk dat het gezinsonderzoek wordt gezien als een onderzoekstraject zowel vanuit jou als geïnteresseerde, als vanuit entrea lindenhout. Juist in deze onderzoeksfase is het belangrijk dat je open en eerlijk bent over je sterke kanten, mogelijke twijfels en aandachtspunten. Zo ontstaat er een zo volledig mogelijk beeld om jouw situatie in combinatie met pleegzorg, verder te kunnen bekijken.

Voorbereidingsavonden

Op deze avonden worden verschillende pleegzorgthema's besproken die bij elke vorm van pleegzorg aan bod kunnen komen. Het brengt een toekomstige situatie rondom een pleegkind, ouders, je eigen kinderen in combinatie met een pleegkind etcetera nog dichterbij. De avonden vinden plaats na het gezinsonderzoek en met meerdere aspirant pleegouders. Ze worden geven door een hulpverlener en een ervaren pleegouder.

En dan...

Na het doorlopen van het voorbereidingstraject en de training ben je (mits we het daar samen over eens zijn) beschikbaar als pleegouder. Soms is er heel snel een pleegkind dat bij jouw gezin past, maar het kan ook even duren. Voor ieder kind weer kijken we wat de beste match is en waar de slagingskans het grootst is.