• Telefoon 088 356 20 00
  • Mail [javascript protected email address]
Aanvraag informatie

Internationaal pleegzorg congres: "It was really fascinating"

the-fostering-network.JPG


Op 19 en 20 november bezochten collega's Yvonne en en Marieke een internationaal pleegzorg congres: Foster Care Transforming Live in Edinburgh.

Tijdens dit congres presenteerde collega's Yvonne en Marieke een onderzoek dat in 2019 is gedaan naar roldifferentiatie bij pleegouders en de wisselwerking tussen dit proces van roldifferentiatie ouders.

Opgroeien in twee families, wat is daar voor nodig?

Pleegkinderen die opgroeien in twee families, hebben geruststelling nodig. Een pleegkind wordt gerustgesteld als het weet en ervaart dat zijn ouders en pleegouders samen voor hem zorgen en met elkaar overweg kunnen. Een pleegkind raakt gerustgesteld als hij ervaart dat zijn ouders en pleegouders het goed vinden dat hij een band heeft met de volwassenen direct om hem heen.

Een succesvolle samenwerking tussen ouders en pleegouders is een beschermende factor voor de continuïteit van een pleegzorgplaatsing. Continuïteit van plaatsing is wezenlijk voor een gezonde ontwikkeling van het pleegkind.

De laatste tien tot vijftien jaar is er dan ook meer aandacht voor de positie van de ouder van het pleegkind. Er treedt een verschuiving op in het denken over ouders van uithuisgeplaatste kinderen, van de ouder op afstand houden, tot samenwerking tussen ouders en pleegouders in de zorg en opvoeding van het pleegkind.

Onderzoek: Wat is het geheim voor een goed lopende samenwerking tussen ouders en pleegouders?

Entrea lindenhout heeft een onderzoek uitgevoerd naar de werkzame bestanddelen voor een goed lopende samenwerking tussen ouders en pleegouders. Er is een aantal situaties bestudeerd waarbij die samenwerking goed verliep. Wat waren hier de positief werkzame factoren? Daarnaast zijn ook gesprekken gevoerd met ouders, pleegouders en jeugdzorgwerkers over plaatsingen waarbij er veel conflicten waren. Wat waren de oorzaken van die conflicten? Een literatuurstudie maakte onderdeel uit van het onderzoek.

De centrale conclusie uit het onderzoek is dat erkenning en loyaliteit de overkoepelende begrippen zijn voor de werkzame bestanddelen in de samenwerking tussen ouders en pleegouders.

Vanuit ouders zijn helpende factoren in de samenwerking: erkenning door de pleegouder dat de ouder de unieke ouder is; delen van het opvoederschap daar waar mogelijk en gelijkwaardigheid ervaren in de samenwerkingsrelatie.
Vanuit pleegouders zijn helpende factoren: weten dat de ouder van het kind houdt; erkenning van de ouder in zijn positie; begrip voor de ouder voor zijn verlies van het opvoederschap; begrip voor zijn problematiek; kennis en inzicht over het belang van loyaliteit voor het kind en grenzen kunnen stellen in de samenwerkingsrelatie.

De toekomst van pleegouders

Entrea lindenhout is in 2019 gestart met een vervolgonderzoek naar het proces van roldifferentiatie bij pleegouders en de wisselwerking tussen dit proces en het proces van roldifferentiatie van ouders. De huidige kennis beperkt zich tot het proces wat ouders doormaken als zij na een uithuisplaatsing niet langer in staat worden geacht hun kind te verzorgen en op te voeden. Doel is om een visie en werkwijze te ontwikkelen waarbij de roldifferentiatie van zowel ouders als pleegouders in beeld is en begeleid wordt. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is dat ouders en pleegouders met elkaar in gesprek gaan over ouderschap van ouders en ouderschap van pleegouders, wat de verschillen en overeenkomsten zijn en in hoeverre co-ouderschap mogelijk is.

*onderzoekers: Marieke Klein Entink en Yvonne Aartsen