• Telefoon 088 356 20 00
  • Mail [javascript protected email address]
Aanvraag informatie
Headerafbeelding

Hoe werkt entrea lindenhout samen met gezinshuizen?

Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien.

Drijfveer: meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien!

Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien. We willen kinderen daarom zoveel mogelijk in de eigen thuissituatie laten opgroeien. Als dat niet lukt, kunnen pleegzorg en andere vormen van gezinsgerichte jeugdhulp een belangrijke rol spelen in het ‘zo thuis mogelijk laten opgroeien’.
Elk kind heeft stabiliteit nodig. Het is daarom belangrijk een kind zo min mogelijk heen en weer te plaatsen, als het niet meer thuis kan wonen. Als verblijf elders toch noodzakelijk is, vangen we kinderen zoveel mogelijk kleinschalig en gezinsgericht op, bij voorkeur in het eigen netwerk.

Even voorstellen: gezinshuis-plus blanco

Blanco is een woonvoorziening die valt tussen gezinshuiszorg en residentiële zorg. Er kunnen 14 tot 16 kinderen terecht, tussen de 4 en de 18 jaar. De voorziening is opgesplitst in twee delen. Willem Hut runt samen met zijn vrouw Annette de ene helft van Blanco, Marthin Heetkamp en Eef ten Bosch de andere helft. De twee gezinshuisstellen werken op alle gebieden met elkaar samen: huisvesting, organisatie, verzorging en hulpverlening van de kinderen en persoonlijk evenwicht en welbevinden.

Willem Hut: “Samen creëren we al ruim 12 jaar een zo stabiel en veilig mogelijke opvoed-leefsituatie. Bij voorkeur tot de leeftijd waarop kinderen zelfstandig kunnen functioneren. De kinderen die hier komen hebben veel meegemaakt. Voelen zich afgewezen. Met hechtings- en gedragsproblemen als gevolg. Ze doen hun uiterste best om je te testen. Gaan ervan uit dat ook jij niet bij ze blijft. Daar moet je als verzorger mee om kunnen gaan. Je hebt veel incasseringsvermogen nodig en creativiteit. Om daarin sterker te staan, hebben wij samen met een ander stel gezinshuisouders een groot huis laten bouwen. Daarin zijn twee gezinshuizen gevestigd, maar wel met op elke verdieping een tussendeur. Voor calamiteiten of om bij elkaar een oogje in het zeil te houden. Met hen delen we emoties als het soms pittig is, maar ook successen. En we zijn elkaars back-up bij afwezigheid.”

Synergie met entrea lindenhout

Een positief leefklimaat, een gevoel van veiligheid, steun: gezinshuizen werken beter dan residentiële zorg in een leefgroep. Dat blijkt herhaaldelijk uit onderzoek. Voor veel zorgaanbieders reden om te investeren in gezinshuizen.

John Goessens, manager wonen en opgroeien bij entrea lindenhout:
“Wij gunnen deze kinderen dat er met hen wordt samengeleefd, in plaats van dat er diensten worden gedraaid rondom hen. Geen groepsleiders die passanten in hun leven zijn, maar professionals die 24 uur per dag tot hun beschikking staan. En die nog lange tijd een rol kunnen blijven spelen, ook ná hun vertrek. Bijzondere mensen die bereid zijn hun eigen wereld te mengen met die van de kinderen. Opzet is om dit voor alle kinderen en jongeren te realiseren, ook als de problematiek heel complex is. Tegelijkertijd is het maar goed dat er nog veel bevlogen residentiële pedagogisch medewerkers zijn. Want niet voor alle jongeren lukt het om zo’n woonvorm te creëren. Het vinden van deze professionals is onze grootste opdracht. Als organisatie moet je aansluiten bij de drive en ideeën van de mensen die een woonproject voor kinderen willen starten. Een voorziening als Blanco komt niet tot stand achter de tekentafel van het management, maar begint bij de bezieling en het talent van mensen als Willem.

De vraag is dan: hoe kunnen wij helpen dat talent voor kinderen en jongeren te verzilveren. Willem had heldere ideeën over waar het naar toe moest: twee gezinnen naast elkaar, voor elk kind een eigen kamer, maar ook een privéruimte voor de gezinshuisouders. En veel ruimte om het pand heen. Deze twee stellen hebben dit succesvol opgebouwd en vormgegeven, in synergie met entrea lindenhout.”

Meer informatie kun je lezen op www.voordejeugd.nl

Contact

Wilt je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met John Goessens, manager wonen en opgroeien bij entrea lindenhout.

John-Goessens.jpg

J.Goessens@entrealindenhout.nl