• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanvraag informatie

Op zoek naar pleegouders voor

Soms is er in het bestaande bestand van pleeggezinnen geen passende plek voor kinderen die een pleeggezin zoeken. Voor deze kinderen gaan Annemarie en Jolet aan de slag.

Kindgericht werven

Kindgericht werven is een project (ook wel Pleegzorg Dichtbij), waarin we op een andere manier, dan zoeken naar een passend gezin in het huidige bestand, zoeken. Deze manier van zoeken doen we op dit moment in alle gemeentes van Centraal Gelderland*.

In de eigen omgeving van het pleegkind
We zoeken met kindgericht werven dichtbij de woonomgeving van het pleegkind, bijvoorbeeld via scholen en (sport)verenigingen in de buurt. Het voordeel is dat een kind zo in de eigen omgeving kan blijven. Dat geeft houvast. Bezoek van (en aan) ouders is makkelijker te realiseren, contact met eigen vriendjes blijft mogelijk en hopelijk kan het kind de eigen school en sportclub blijven bezoeken. Een plaatsing in een pleeggezin (voltijd én deeltijd) heeft al veel impact op kind en ouders, hoe fijn is het dan als het pleeggezin zo veel en goed mogelijk aansluit?

Passend bij het pleegkind

Annemarie en Jolet (beide hulpverleners binnen entrea lindenhout) zijn verantwoordelijk voor dit project. "Per kind zoeken we een pleeggezin dat aansluit bij de achtergrond en behoeftes van kind en ouders en bij de interesses van het kind. Niet voor niets zijn er veel verschillende pleeggezinnen met verschillende achtergronden, levensstijlen en gezinssamenstellingen. Zo is het voor Robin fijn om in een gezin met andere kinderen en huisdieren te zijn. Terwijl het voor Jana goed is om regelmatig in het weekend tot rust te komen in een gezin zonder kinderen, maar wel in de buurt van de manege waar haar paard staat."

IMG_7693.jpg

* Gemeente Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar.