• Telefoon 088 356 20 00
  • [javascript protected email address]
Aanvraag informatie

Vormen van pleegzorg

Er zijn drie soorten pleegzorg: deeltijd, voltijd en crisis.

Met deze vormen van pleegzorg is het mogelijk om steeds weer te kijken welke vorm het beste past bij de situatie van het kind en het gezin. Voor jou als pleegouder betekent dit ook dat de kans groot is dat er een vorm van pleegzorg is dat bij jou en je gezinssituatie past.

Zo lang als nodig

Voor iedere vorm van pleegzorg geldt dat je dit biedt zo lang als nodig. Dit vraagt van jou als pleegouder tegelijkertijd stabiliteit en flexibiliteit. Want voor bijna alle kinderen geldt dat van te voren niet duidelijk is of de pleegzorg voor enkele maanden of voor vele jaren nodig is.

Deeltijd pleegzorg (ook wel weekend- of vakantiepleegzorg)

Als pleegouder geef je enkele dagen per maand en/of in de vakantie een plekje in jouw huis. Op die manier ontlast je de ouders van het kind (even) in hun opvoeding, waardoor zij op de andere dagen er als ouder voor hun kind weer kunnen zijn.

Voltijd pleegzorg
Bij voltijd pleegzorg is een pleegkind 24/7 bij je, zo lang als nodig. Belangrijk is dat een kind een plek heeft dat het gezinsleven zo 'gewoon mogelijk' doorgaat. Een plek waar ze zich thuis voelen, kunnen wonen en op kunnen groeien tot ze weer terug gaan naar hun ouders, of zelfstandig gaan wonen.

Crisispleegzorg

Je biedt een opvangplek als er voor een kind een acute (crisis)situatie is ontstaan en onmiddellijk opvang nodig is. Situaties waarbij de Raad voor de Kinderbescherming beslist dat opvang elders noodzakelijk is. Of een spoedvraag om hulp van de ouders zelf. In eerste instantie wordt dan met alle betrokkenen bekeken of het kind bij familie of vrienden kan wonen. Als dat niet mogelijk is dan gaan we op zoek naar een geschikt crisispleeggezin.