• Telefoon 088 356 20 00
  • Mail [javascript protected email address]
Aanvraag informatie

Wat is pleegzorg?

Een gezinssituatie bieden waar een kind mag zijn

Kinderen mogen opgroeien in een gezin

Niet meer bij je ouders kunnen of mogen wonen is erg ingrijpend voor een kind. Wanneer er dus thuis problemen zijn, wordt altijd eerst gezocht naar mogelijkheden om een kind thuis te helpen. Toch is dat niet altijd voldoende. Sommige kinderen en jongeren kunnen niet alle dagen bij hun ouders wonen. Sommigen voor langere tijd niet. Bijvoorbeeld omdat hun ouders problemen hebben en er op korte termijn geen uitzicht is op verbetering van de situatie thuis.

Deze kinderen hebben vaak een onzekere periode achter de rug. Dan is het fijn als ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen. Een plek waar ze zich thuis voelen, kunnen wonen en op kunnen groeien tot ze weer terug gaan naar hun ouders, of zelfstandig gaan wonen.

Dichtbij in een vertrouwde omgeving

We willen graag dat een kind dichtbij of in de eigen omgeving kan blijven wonen. Zo kan het zijn eigen school blijven bezoek, zijn vriendjes en zijn sportclub houden. Opgroeien met de mensen en dingen die vertrouwd zijn. En hoe meer pleeggezinnen er in Gelderland zijn, hoe groter de kans dat het kind in zijn eigen gemeente kan blijven wonen. Voor elk kind en elke jongere steeds het best passend gezin.

Samen met de ouders

Contact met eigen ouders en familie is heel belangrijk voor een kind. We verwachten van je als pleegouder dat hier open voor staat. Je stelt je huis open voor contact tussen ouder(s) en kind. Bezoekjes, telefoontjes, daar maak je afspraken over, passend bij de situatie van het kind. Als pleegouders deel je de opvoedtaak van het kind met de ouders. Je krijgt niet een kind voor jezelf, maar je ondersteunt de ouders door hun kind op te voeden.

De inzet is dat de ouder(s) uiteindelijk zelf (een deel van) de opvoeding weer op zich nemen. Als blijkt dat dit niet kan, dan zorg je als pleegouders langere tijd voor het kind. Maar ook dan blijft de relatie met de eigen ouders voor kinderen belangrijk. We noemen dit ‘gedeeld opvoederschap’.

Gedeeld opvoederschap is niet altijd eenvoudig. Daarom begeleiden wij jou als pleegouder en de ouder(s) hierbij.

Drie soorten pleegzorg

Er zijn drie soorten pleegzorg. Steeds kijken we welke vorm het beste past bij de situatie van het kind en het gezin. Als pleegouder kun je aangeven welke pleegzorg jij wilt bieden.

Weekend-van vakantiepleegzorg (soms Deeltijdpleegzorg genoemd)

Als pleegouder bied je enkele dagen per maand en/of in de vakantie opvang in jouw huis. Op die manier ontlast je de ouders van het kind (even) in hun opvoeding, waardoor zij op de andere dagen er als ouder voor hun kind weer kunnen zijn.

Zo lang als nodig

Je biedt een kind een stabiele plek in jouw huis en gezinssituatie voor zo lang als nodig is. Dit vraagt van jou als pleegouder tegelijkertijd stabiliteit en flexibiliteit. Want voor bijna alle kinderen geldt dat van te voren niet duidelijk is of de pleegzorg voor enkele maanden of voor vele jaren nodig zal zijn.

Crisispleegzorg

Je biedt een opvangplek als er voor een kind een acute (crisis)situatie is ontstaan en onmiddellijk opvang nodig is. Situaties waarbij de Raad voor de Kinderbescherming beslist dat opvang elders noodzakelijk is. Of een spoedvraag om hulp van de ouders zelf. In eerste instantie wordt dan met alle betrokkenen bekeken of het kind bij familie of vrienden kan wonen. Als dat niet mogelijk is dan gaan we op zoek naar een geschikt crisispleeggezin.

Ik ontvang graag informatie over pleegzorg

Ik heb het privacybeleid gelezen en ga akkoord
Velden met een * zijn verplicht